Logo of the Department


Sl.No ಆಡಳಿತ ಶಾಖೆ Download
1 ಅನುಕಂಪ ಆಧಾರದ ನೇಮಕಾತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ನಿಯಮಗಳು 1993
2 ಅನುಕಂಪ ಆಧಾರದ ನೇಮಕಾತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಪಿ.ಯು.ಸಿ. ತತ್ಸಮಾನ ಕೊರ್ಸ್ ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸುತ್ತೋಲೆ.
3 ವೃಂದ ಮತ್ತು ನೇಮಕಾತಿ ನಿಯಮಗಳು (1985, 2001, 2007 & 2014)
4 ಕರ್ನಾಟಕ ಸಿವಿಲ್ ಸೇವೆಗಳ (ಪ್ರೋಬೆಷನ್) ನಿಯಮಗಳು, 1977
5 ಕರ್ನಾಟಕ ಸಿವಿಲ್ ಸೇವಾ (ನಡತೆ) ನಿಮಯಮಗಳು, 1966
6 ಕರ್ನಾಟಕ ಸಿವಿಲ್ ಸೇವಾ (ಸಿಸಿಎ) ನಿಮಯಮಗಳು, 1957.
7 ಕರ್ನಾಟಕ ದಿನಗೂಲಿ ನೌಕರರ ಕ್ಷೇಮಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಧಿನಿಯಮ 2012 ರನ್ವಯ ಅರ್ಹ ನೌಕರರ ಪಟ್ಟಿ.
8 ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ (ಜೇಷ್ಠತಾ) ನಿಯಮಗಳು 1957
9 ಕರ್ನಾಟಕ ನಾಗರೀಕ ಸೇವಾ ನಿಯಮಾವಳಿಯ ನಿಯಮ 247-ಎ ರ ಸೌಲಭ್ಯ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ (ಆದೇಶ ದಿನಾಂಕ:05-11-2018)
10 ಇಲಾಖಾ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ದಿನಾಂಕ:20-02-2004
11 ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಅಧಿನಿಯಮ 2005
12 ಡಿ ಗ್ರೂಪ್ ವೃಂದದ ಖಾಯಂ ಪೂರ್ವ ಅವಧಿ ಘೋಷಣೆಯ ಸರ್ಕಾರಿ ಆದೇಶ
13 ದಿ:01-01-2015 ರಲ್ಲಿದ್ದಂತೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಅಧಿಕಾರಿ ವೃಂದದ ಅಂತಿಮ ಜೇಷ್ಟತಾ ಪಟ್ಟಿ
14 ದಿ:01-01-2015 ರಲ್ಲಿದ್ದಂತೆ ಬೆರಳಚ್ಚುಗಾರರ ವೃಂದದ ಅಂತಿಮ ಜೇಷ್ಟತಾ ಪಟ್ಟಿ
15 ದಿ:01-01-2016 ರಲ್ಲಿದ್ದಂತೆ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಗ್ರೇಡ್-2) ವೃಂದದ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಟತಾ ಪಟ್ಟಿ
16 ಹೈದರಾಬಾದ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಧಿಸೂಚನೆ
17 ಎನ್ ಓ ಸಿ ಸುತ್ತೋಲೆಗಳು
18 ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆಯ ಎಲ್ಲಾ ವೃಂದಗಳ ನೌಕರರ ಪರಿಷ್ಕತ ಅಂತಿಮ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ತೀರ್ಪಿನ ಪ್ರಕಾರ(ಮಾನ್ಯ ಸರ್ವೋಚ್ಛ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಸಿವಿಲ್ ಅಪೀಲ ಸಂಖ್ಯೆ 2368/2011-ಶ್ರೀ ಬಿ ಕೆ ಪವಿತ್ರ ಮತ್ತು ಇತರರು ಭಾರತದ ಒಕ್ಕೂಟ ತೀರ್ಪಿನ ಅನ್ವಯ)ದಿನಾಂಕ:1-1-17
19 ದಿನಾಂಕ: 01-01-2019 ರಲ್ಲಿದ್ದಂತೆ ಜವಾನರು ವೃಂದದ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ
20 ದಿನಾಂಕ: 01-01-2019 ರಲ್ಲಿದ್ದಂತೆ ಕಾವಲುಗಾರರು ವೃಂದದ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ
21 ದಿನಾಂಕ: 01-01-2019 ರಲ್ಲಿದ್ದಂತೆ ಅಡುಗೆ ಸಹಾಯಕರು ವೃಂದದ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ
22 ದಿನಾಂಕ: 01-01-2019 ರಲ್ಲಿದ್ದಂತೆ ಅಡುಗೆಯವರು ವೃಂದದ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ
23 ದಿನಾಂಕ: 01-10-2019 ರಲ್ಲಿದ್ದಂತೆ ಕಛೇರಿ ಅಧೀಕ್ಷಕರು ವೃಂದದ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ
24 ದಿನಾಂಕ: 01-01-2019 ರಲ್ಲಿದ್ದಂತೆ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರ ವೃಂದದ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ
25 ದಿನಾಂಕ: 01-01-2019 ರಲ್ಲಿದ್ದಂತೆ ಶೀಘ್ರಲಿಪಿಗಾರರು ವೃಂದದ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ
26 ದಿನಾಂಕ: 01-01-2019 ರಲ್ಲಿದ್ದಂತೆ ದ್ವಿತೀಯ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರ ವೃಂದದ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ
27 ದಿನಾಂಕ: 01-01-2019 ರಲ್ಲಿದ್ದಂತೆ ಬೆರಳಚ್ಚುಗಾರರು ವೃಂದದ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ
28 ದಿನಾಂಕ: 01-01-2019 ರಲ್ಲಿದ್ದಂತೆ ಹಿರಿಯ ಬೆರಳಚ್ಚುಗಾರರು ವೃಂದದ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ
29 ದಿನಾಂಕ: 01-01-2019 ರಲ್ಲಿದ್ದಂತೆ ಕ್ಲರ್ಕ್ ಕಂ ಟೈಪಿಸ್ಟ್ ವೃಂದದ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ
30 ದಿನಾಂಕ: 01-01-2019 ರಲ್ಲಿದ್ದಂತೆ ವಾಹನ ಚಾಲಕರು ವೃಂದದ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ
31 ದಿನಾಂಕ: 01-01-2019 ರಲ್ಲಿದ್ದಂತೆ ಹಿರಿಯ ವಾಹನ ಚಾಲಕರು ವೃಂದದ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ
32 ದಿನಾಂಕ: 01-01-2019 ರಲ್ಲಿದ್ದಂತೆ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಗ್ರೇಡ್-2/ತತ್ಸಮಾನ ಹುದ್ದೆಯ ವೃಂದದ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ
33 ದಿನಾಂಕ: 01-01-2019 ರಲ್ಲಿದ್ದಂತೆ ಜೂನಿಯರ್ ವಾರ್ಡನ್ ಹುದ್ದೆಯ ವೃಂದದ ಅಂತಿಮ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ
34 ದಿನಾಂಕ: 01-01-2019 ರಲ್ಲಿದ್ದಂತೆ ವಸತಿ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರು ಹುದ್ದೆಯ ವೃಂದದ ಅಂತಿಮ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ
35 ದಿನಾಂಕ: 01-01-2019 ರಲ್ಲಿದ್ದಂತೆ ಸಂಚಾಲಕಿ ಹುದ್ದೆಯ ವೃಂದದ ಅಂತಿಮ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ
Group_C ಅಂತಿಮ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ ದಿನಾಂಕ: 01-01-2019 ರಲ್ಲಿದ್ದಂತೆ
36 ದಿನಾಂಕ: 01-01-2019 ರಲ್ಲಿದ್ದಂತೆ ಸೀನಿಯರ್ ವಾರ್ಡನ್ ಹುದ್ದೆಯ ವೃಂದದ ಅಂತಿಮ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ
37 ದಿನಾಂಕ: 01-01-2019 ರಲ್ಲಿದ್ದಂತೆ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರ ವೃಂದದ ಅಂತಿಮ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ
38 ದಿನಾಂಕ: 01-01-2019 ರಲ್ಲಿದ್ದಂತೆ ಶೀಘ್ರಲಿಪಿಗಾರರ ವೃಂದದ ಅಂತಿಮ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ
39 ದಿನಾಂಕ: 01-01-2019 ರಲ್ಲಿದ್ದಂತೆ ದ್ವಿತೀಯ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರ ವೃಂದದ ಅಂತಿಮ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ
40 ದಿನಾಂಕ: 01-01-2019 ರಲ್ಲಿದ್ದಂತೆ ಬೆರಳಚ್ಚುಗಾರರು ವೃಂದದ ಅಂತಿಮ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ
41 ದಿನಾಂಕ: 01-01-2019 ರಲ್ಲಿದ್ದಂತೆ ಹಿರಿಯ ಬೆರಳಚುಗಾರರು ವೃಂದದ ಅಂತಿಮ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ
42 ದಿನಾಂಕ: 01-01-2019 ರಲ್ಲಿದ್ದಂತೆ ಕ್ಲರ್ಕ್ ಕಂ ಟೈಪಿಸ್ಟ್ ವೃಂದದ ಅಂತಿಮ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ
43 ದಿನಾಂಕ: 01-01-2019 ರಲ್ಲಿದ್ದಂತೆ ವಾಹನ ಚಾಲಕರು ವೃಂದದ ಅಂತಿಮ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ
44 ದಿನಾಂಕ: 01-10-2019 ರಲ್ಲಿದ್ದಂತೆ ಕಛೇರಿ ಅಧೀಕ್ಷಕರು ವೃಂದದ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ
45 ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆಯ ಗ್ರೂಪ್ -ಎ ವೃಂದದ ಅಪರ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಹುದ್ದೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ದಿನಾಂಕ:01-01-2019 ರಲ್ಲಿದ್ದಂತೆ ಪ್ರಕಟಿಸುವ ಕುರಿತು
46 ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆಯ ಗ್ರೂಪ್ -ಎ ವೃಂದದ ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಹುದ್ದೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ದಿನಾಂಕ:01-01-2019 ರಲ್ಲಿದ್ದಂತೆ ಪ್ರಕಟಿಸುವ ಕುರಿತು
47 ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆಯ ಗ್ರೂಪ್ -ಎ ವೃಂದದ ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಹುದ್ದೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ದಿನಾಂಕ:01-01-2019 ರಲ್ಲಿದ್ದಂತೆ ಪ್ರಕಟಿಸುವ ಕುರಿತು
48 ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆಯ ಗ್ರೂಪ್ -ಎ ಕಿರಿಯ ಶ್ರೇಣಿಯ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣಧಿಕಾರಿ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಗ್ರೇಡ್ -1 ಹುದ್ದೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ದಿನಾಂಕ:01-01-2019 ರಲ್ಲಿದ್ದಂತೆ ಪ್ರಕಟಿಸುವ ಕುರಿತು
49 ವಾರ್ಡನ್ ನೇಮಕಾತಿ ಆದೇಶ ದಿನಾಂಕ 13-09-2019
50
51
52
53 ನಿಲಯಪಾಲಕರ ನೇಮಕಾತಿ ಆದೇಶ 14-05-2019
54 ನಿಲಯಪಾಲಕರ ನೇಮಕಾತಿ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಆದೇಶ
55 ದಿನಾಂಕ: 01-01-2019 ರಲ್ಲಿದ್ದಂತೆ ಅಡುಗೆಯವರು ವೃಂದದ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ
56 ದಿನಾಂಕ: 01-01-2019 ರಲ್ಲಿದ್ದಂತೆ ಅಡುಗೆ ಸಹಾಯಕರು ವೃಂದದ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ
57 ದಿನಾಂಕ: 01-01-2019 ರಲ್ಲಿದ್ದಂತೆ ಕಾವಲುಗಾರರು ವೃಂದದ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ
58 ದಿನಾಂಕ: 01-01-2019 ರಲ್ಲಿದ್ದಂತೆ ಜವಾನರು ವೃಂದದ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ
59 ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಗ್ರೂಪ್ ಡಿ ನೌಕರರುಗಳಲ್ಲಿ ಎಸ್.ಎಸ್.ಎಲ್.ಸಿ ಹಾಗೂ ಕನ್ನಡ & ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಸೀನಿಯರ್ ಬೆರಳಚ್ಚು ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತೀರ್ಣರಾಗಿರುವ ನೌಕರರ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ದಿನಾಂಕ: 01.01.2019 ರಲ್ಲಿದ್ದಂತೆ ಪ್ರಕಟಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ
60 ದಿನಾಂಕ: 01-01-2019 ರಲ್ಲಿದ್ದಂತೆ ಸೀನಿಯರ್ ವಾರ್ಡನ್ ಹುದ್ದೆಯ ವೃಂದದ ಅಂತಿಮ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ
61 ದಿನಾಂಕ: 01-01-2019 ರಲ್ಲಿದ್ದಂತೆ ಸಂಚಾಲಕಿ ಹುದ್ದೆಯ ವೃಂದದ ಅಂತಿಮ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ
62 ದಿನಾಂಕ: 01-01-2019 ರಲ್ಲಿದ್ದಂತೆ ವಸತಿ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರು ಹುದ್ದೆಯ ವೃಂದದ ಅಂತಿಮ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ
63 ದಿನಾಂಕ: 01-01-2019 ರಲ್ಲಿದ್ದಂತೆ ಜೂನಿಯರ್ ವಾರ್ಡನ್ ಹುದ್ದೆಯ ವೃಂದದ ಅಂತಿಮ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ
64 ದಿನಾಂಕ: 01-01-2019 ರಲ್ಲಿದ್ದಂತೆ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಗ್ರೇಡ್-2/ತತ್ಸಮಾನ ಹುದ್ದೆಯ ವೃಂದದ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ
65 ದಿನಾಂಕ: 01-01-2019 ರಲ್ಲಿದ್ದಂತೆ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಗ್ರೇಡ್-2/ತತ್ಸಮಾನ ಹುದ್ದೆಯ ವೃಂದದ ಅಂತಿಮ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ
66 ದಿನಾಂಕ: 01-01-2019 ರಲ್ಲಿದ್ದಂತೆ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಗ್ರೇಡ್-2/ತತ್ಸಮಾನ ಹುದ್ದೆಯ ವೃಂದದ ಅಂತಿಮ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ
67 ದಿನಾಂಕ: 01-01-2020 ರಲ್ಲಿದ್ದಂತೆ ಕ್ಲರ್ಕ್ ಕಂ ಟೈಪಿಸ್ಟ್ ವೃಂದದ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ
68 ದಿನಾಂಕ: 01-01-2020 ರಲ್ಲಿದ್ದಂತೆ ಹಿರಿಯ ವಾಹನ ಚಾಲಕರು ವೃಂದದ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ
69 ದಿನಾಂಕ: 01-01-2020 ರಲ್ಲಿದ್ದಂತೆ ವಾಹನ ಚಾಲಕರು ವೃಂದದ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ
70 ದಿನಾಂಕ: 01-01-2020 ರಲ್ಲಿದ್ದಂತೆ ಹಿರಿಯ ಬೆರಳಚ್ಚುಗಾರರು ವೃಂದದ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ
71 ದಿನಾಂಕ: 01-01-2020 ರಲ್ಲಿದ್ದಂತೆ ಬೆರಳಚ್ಚುಗಾರರು ವೃಂದದ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ
71 ದಿನಾಂಕ: 01-01-2020 ರಲ್ಲಿದ್ದಂತೆ ಬೆರಳಚ್ಚುಗಾರರು ವೃಂದದ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ
72 ದಿನಾಂಕ: 01-01-2020 ರಲ್ಲಿದ್ದಂತೆ ಶೀಘ್ರಲಿಪಿಗಾರರ ವೃಂದದ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ
73 ದಿನಾಂಕ: 01-01-2020 ರಲ್ಲಿದ್ದಂತೆ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರ ವೃಂದದ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ
74 ದಿನಾಂಕ: 01-01-2020 ರಲ್ಲಿದ್ದಂತೆ ದ್ವಿತೀಯ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರ ವೃಂದದ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ
75 ದಿನಾಂಕ: 01-01-2020 ರಲ್ಲಿದ್ದಂತೆ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಗ್ರೇಡ್-2/ತತ್ಸಮಾನ ಹುದ್ದೆಯ ವೃಂದದ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ
76 ಹರಪ್ಪನಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ನೌಕರರು ಹೈ-ಕ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಸೇರಲು ಇಚ್ಛಿಸುವ ಕುರಿತು
77 ದಿನಾಂಕ 01.01.2020ರಲ್ಲಿದ್ದಂತೆ ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆಯ ಗ್ರೂಪ್ ಡಿ ವೃಂದದ ಎಸ್ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ಉತ್ತೀರ್ಣರಾದ ಅಡುಗೆಯವರ ಹುದ್ದೆಯ ತಾತ್ಕಲಿಕ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ
78 ದಿನಾಂಕ 01.01.2020ರಲ್ಲಿದ್ದಂತೆ ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆಯ ಗ್ರೂಪ್ ಡಿ ವೃಂದದ ಎಸ್ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ಉತ್ತೀರ್ಣರಾದ ಅಡುಗೆಯವರ ಹುದ್ದೆಯ ಅಂತಿಮ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ
79

Social Welfare Department 24*7 Help line Kalyana Mitra Call 9482300400
Scholarship Related Queries
24/7 HelplineNo:08022634300
Department No:080-22340956,9480843005
email: helpswkar@gmail.com
Contents maintained and updated by Department of Social Welfare, Government of Karnataka.

ಗೌಪ್ಯತಾ ನೀತಿ ಕೃತಿಸ್ವಾಮ್ಯ ನೀತಿ Facebook