Logo of the Department


Sl.No ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನಿಲಯಗಳ ಶಾಖೆ. Download
1 ಎಸ್ಎಸ್ಎಲ್ಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ/ಉನ್ನತ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತೀರ್ಣರಾದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಪರೀಕ್ಷಾ ಪೂರ್ವ ತರಬೇತಿ (ಸಕಇ 166 ಪಕವಿ 2018 ಬೆಂಗಳೂರು ದಿನಾಂಕ:19-09-2018)
2 ಇಲಾಖಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಕಲ್ಪಿಸದಿರುವ ಬಗ್ಗೆ. (ಸಕಇ 410 ಪಕವಿ 2018 ದಿನಾಂಕ:27-08-2018)
3 ಮೆಟ್ರಿಕ್ ನಂತರದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಶೇ. 25% ರಷ್ಟು ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗ ಮತ್ತು ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ವರ್ಗದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಮೀಸಲಿರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ (ಸಕಇ 160 ಪಕವಿ 2018 ಬೆಂಗಳೂರು ದಿನಾಂಕ:25-08-2018)
4 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಲಯಗಳ ನಿಲಯಾರ್ಥಿಗಳ ಭೋಜನಾ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ. (ಸಕಇ258 ಪಕವಿ 2017 ಬೆಂಗಳೂರು ದಿನಾಂಕ:17-04-2017)
5 2016-17ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಹೊಸದಾಗಿ 100 ಮೆಟ್ರಿಕ್ ನಂತರದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಲಯಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ (ಸಕಇ 173 ಪಕವಿ 2016 ಬೆಂಗಳೂರು ದಿನಾಂಕ:21-02-2017)
6 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಇತರೆ/ಅನ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ವಾಸ್ತವ್ಯ ಇರುವ ಬಗ್ಗೆ (ಸಕಇ/ಜಂನಿ(ಶಿಕ್ಷಣ)/ಸಿಆರ್-8 ದಿನಾಂಕ:26-12-2016)
7 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಲಯಗಳ ನಿಲಯಾರ್ಥಿಗಳ ಭೋಜನಾ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ. (ಸಕಇ 171 ಪಕವಿ 2016 ಬೆಂಗಳೂರು ದಿನಾಂಕ:03-06-2016)
8 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಲಯಗಳ ನಿಲಯಾರ್ಥಿಗಳ ಭೋಜನಾ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ. (ಸಕಇ 177 ಪಕವಿ 2015 ಬೆಂಗಳೂರು ದಿನಾಂಕ:12-08-2015)
9 2014-15ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಹೊಸದಾಗಿ 100 ಮೆಟ್ರಿಕ್ ನಂತರದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಲಯಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ (ಸಕಇ 143 ಪಕವಿ 2014 ಬೆಂಗಳೂರು ದಿನಾಂಕ:07-03-2015).
10 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಲಯಗಳ ನಿಲಯಾರ್ಥಿಗಳ ಭೋಜನಾ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ. (ಸಕಇ 91 ಪಕವಿ 2014 ಬೆಂಗಳೂರು ದಿನಾಂಕ:25-06-2014)
11 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಲಯಗಳ ನಿಲಯಾರ್ಥಿಗಳ ಭೋಜನಾ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ. (ಸಕಇ 33 ಸಮನ್ವಯ 2013 ಬೆಂಗಳೂರು ದಿನಾಂಕ:17-08-2013)
12 ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಪೂರ್ವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಲಯಗಳು/ವಸತಿ ಶಾಲೆಗಳನ್ನು ಉನ್ನತಿಕರಿಸಿ ಮೆಟ್ರಿಕ್ ನಂತರದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಲಯಗಳನ್ನಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಿ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಿರುವ ಬಗ್ಗೆ (ಸಕಇ 87 ಪಕವಿ 2012 ಬೆಂಗಳೂರು ದಿನಾಂಕ:29-06-2012).
13 ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಯ ಹೊಸ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಲಯಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸವ ಬಗ್ಗೆ (ಸಕಇ 191 ಪಕವಿ 2009 ಬೆಂಗಳೂರು ದಿನಾಂಕ:15-12-2010)
14 2009-10ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೊಸದಾಗಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಲಯಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ (ಸಕಇ 223 ಪಕವಿ 2009 (1) ಬೆಂಗಳೂರು ದಿನಾಂಕ:07-09-2009).
15 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಲಯಗಳಿಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವ ಆಯ್ಕೆ ಸಮಿತಿ ರಚಿಸಿರುವ ಬಗ್ಗೆ (ಸಕಇ 197 ಬಿಎಂಎಸ್ 2008 ಬೆಂಗಳೂರು ದಿನಾಂಕ:07-01-2009)
16 ಅರೆಕಾಲಿಕ ಭೋಧಕರುಗಳ ಗೌರವಧನ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ (ಸಕಇ 221 ಪಕವಿ 2008 ಬೆಂಗಳೂರು ದಿನಾಂಕ:19-09-2008)
17 2008-09ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಹೊಸದಾಗಿ ಮೆಟಿಕ್ ಪೂರ್ವ/ಮೆಟ್ರಿಕ್ ನಂತರದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಲಯಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ (ಸಕಇ 216 ಪಕವಿ 2017 ಬೆಂಗಳೂರು ದಿನಾಂಕ:04-09-2008)
18 ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಡಿ ಬರುವ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ/ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕುರಿತು. (ಸರ್ಕಾರದ ಸುತ್ತೋಲೆ ಸಂ:ಸಕಇ 124 ಪಕವಿ 2019, ದಿನಾಂಕ:17.7.2019)
19 ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಲಯಗಳು ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರಿ ವಸತಿ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಆಹಾರ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ಪರಿಷ್ಕøತ ಆದೇಶ. (ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂ:ಸಕಇ 738 ಪಕವಿ 2017, ದಿನಾಂಕ:29.4.2019)
Sl.No ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಲಯಗಳಿಗೆ ಪಡಿತರ ಆಹಾರಧಾನ್ಯಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು. Download
1 ಕಲ್ಯಾಣ ಸಂಸ್ಥೆ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಆಹಾರಧಾನ್ಯ ಹಂಚಿಕೆ ಬಗ್ಗೆ ನಿರ್ದೇಶನ (ಆನಾಸ 31 ಆನಾಸ 2017 ದಿನಾಂಕ:18-07-2018.
2 ಪಡಿತರ ಆಹಾರ ಪದರ್ಥಾಗಳ ಹಂಚಿಕೆಗೆ ಆಹಾರ ಮತ್ತು ನಾಗರೀಕ ಸರಬರಾಜು ಇಲಾಖೆಯನ್ನು ನೋಡಲ್ ಪ್ರಾಧಿಕಾರವಾಗಿ ನೇಮಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ (ಸಕಇ 151 ಪಕವಿ 2018 ಬೆಂಗಳೂರು ದಿನಾಂಕ:03-04-2018).
3 ಪಡಿತರ ಆಹಾರ ಪದರ್ಥಾಗಳ ಹಂಚಿಕೆಗೆ ಆಹಾರ ಮತ್ತು ನಾಗರೀಕ ಸರಬರಾಜು ಇಲಾಖೆಯನ್ನು ನೋಡಲ್ ಇಲಾಖೆಯನ್ನಾಗಿ ನೇಮಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ (ಆನಾಸ 41 ಆನಾಸ 2018 ಬೆಂಗಳೂರು ದಿನಾಂಕ:31-03-2018).
Sl.No ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರವೇಶ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ Download
1 ಸಫಾಯಿ ಕರ್ಮಚಾರಿ ಮಕ್ಕಳ ಪ್ರತಿಷ್ಠತ ಶಾಲಾ ಪ್ರವೇಶ ಯೋಜನೆ (ಸಕಇ 491 ಎಸ್ಡಿಸಿ 2017 ಬೆಂಗಳೂರು ದಿನಾಂಕ:18-12-2017)
2 ಪ್ರತಿಷ್ಠತ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭಾವಂತ ಎಸ್ಸಿ/ಎಸ್ಟಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಪರಿಷ್ಕøತ ಮಾರ್ಪಾಡು ಆದೇಶ (ಸಕಇ 240 ಪಕವಿ 2017 ಬೆಂಗಳೂರು ದಿನಾಂಕ:22-02-2017)
3 2016-17 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠತ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶ ನೀಡಬೇಕಾದ ಪ್ರತಿಭಾವಂತ ಎಸ್ಸಿ/ಎಸ್ಟಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಜಿಲ್ಲಾ ವಾರು ಪರಿಷ್ಕøತ ಗುರಿ ನಿಗದಿಪಡಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ (ಸಕಇ 506 ಪಕವಿ 2015 ಬೆಂಗಳೂರು ದಿನಾಂಕ:28-05-2016)
4 ಪ್ರತಿಷ್ಠತ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭಾವಂತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಸೇರ್ಪಡೆ ಮಾಡುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸರ್ಕಾರದ ನಡವಳಿ (ಸಕಇ 196 ಪಕವಿ 2016 ದಿನಾಂಕ:06-05-2016)
5 ಪ್ರತಿಷ್ಠತ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ನಿಯಮಬಾಹಿರವಾಗಿ ದಾಖಲು ಮಾಡಲಾದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಪಾಲಕರಿಂದ ಶುಲ್ಕದ ಮೊತ್ತವನ್ನು ವಸೂಲಿ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ (ಸಕಇ 95 ಪಕವಿ 2014 ಬೆಂಗಳೂರು ದಿನಾಂಕ:24-03-2015)
3 ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪರಮಹಂಸ ವಿದ್ಯಾಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭಾವಂತ ಎಸ್ಸಿ/ಎಸ್ಟಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರವೇಶ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ (ಸಕಇ 62 ಪಕವಿ 2013 ಬೆಂಗಳೂರು ದಿನಾಂಕ:27-09-2014 ಮತ್ತು ಸೇರ್ಪಡೆ ಆದೇಶ ದಿನಾಂಕ:25-03-2015)
7 ಪ್ರತಿಷ್ಠತ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭಾವಂತ ಎಸ್ಸಿ/ಎಸ್ಟಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಪರಿಷ್ಕøತ ಆದೇಶ (ಸಕಇ 62 ಪಕವಿ 2013 ಬೆಂಗಳೂರು ದಿನಾಂಕ:12-06-2013)
8 2007-08 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠತ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭಾವಂತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ (ಸಕಇ 458 ಪಕವಿ 2007 (1) ಬೆಂಗಳೂರು ದಿನಾಂಕ:27-02-2008)
9 2007-08 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠತ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭಾವಂತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ (ಸಕಇ 195 ಪಕವಿ 2007 ಬೆಂಗಳೂರು ದಿನಾಂಕ:05-05-2007)
10 ರಾಮಕೃಷ್ಣ ವಿದ್ಯಾಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಎಸ್.ಸಿ/ಎಸ್ಟಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರವೇಶ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ (ಎಸ್ಡಬ್ಲ್ಯೂಎಲ್ 14 ಎಸ್ಇಡಬ್ಲ್ಯೂ 85 ಬೆಂಗಳೂರು ದಿನಾಂಕ:16-04-1985)
11 ರಾಮಕೃಷ್ಣ ವಿದ್ಯಾಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಎಸ್.ಸಿ/ಎಸ್ಟಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರವೇಶ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ (ಎಸ್ಡಬ್ಲ್ಯೂಎಲ್ 223 ಎಸ್ಇಡಬ್ಲ್ಯೂ 76 ಬೆಂಗಳೂರು ದಿನಾಂಕ;09-06-1981)
Sl.No ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಧನ Download
1 ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದಲ್ಲಿ ರ್ಯಾಂಕ್ ಪಡೆದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಆಯಾ ವರ್ಷವೆ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಕುರಿತು ನಿರ್ದೇಶನ (ಸಕಇ 618 ಪಕವಿ 2018 ದಿನಾಂಕ:07-01-2019)
2 ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಾದ ಐ.ಐ.ಟಿ/ಐ.ಐ.ಎಂ./ಐ.ಐ.ಎಸ್.ಸಿ/ಎನ್.ಐ.ಟಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆಯುವ ಎಸ್ಸಿ/ಎಸ್ಟಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಧನದ ಮೊತ್ತವನ್ನು ರೂ.1.00 ಲಕ್ಷದಿಂದ 2.00 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ (ಸಕಇ 165 ಪಕವಿ 2018 ಬೆಂಗಳೂರು ದಿನಾಂಕ:27-12-2018)
3 ಸ್ವಾಯತ್ತತ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ರ್ಯಾಂಕ್ ಪಡೆದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಧನ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಠೀಕರಣ (ಸಕಇ 192 ಪವಯೋ 2018 ದಿನಾಂಕ:12-10-2018)
4 ಎಸ್ಎಸ್ಎಲ್ಸಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಧನ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ ಬದಲಾಗಿ ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖಾ ವತಿಯಿಂದ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ. (ಸಕಇ 448 ಪಕವಿ 2018 ಬೆಂಗಳೂರು ದಿನಾಂಕ:19-09-2018)
5 ದೂರ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಸಂಗ ಮಾಡುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಧನ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ ನಿರ್ದೇಶನ (ಸಕಇ 174 ಪಕವಿ 2015 ದಿನಾಂಕ:20-09-2016)
3 ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸ್ನಾತ್ತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಯಲ್ಲಿ ರ್ಯಾಂಕ್ ಪಡೆದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಧನ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ (ಸಕಇ 169 ಪಕವಿ 2016 ಬೆಂಗಳೂರು ದಿನಾಂಕ:16-06-2016)
7 ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್/ಡಿಪೋಮೊ ಕೋರ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತೀರ್ಣರಾದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಧನ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ (ಸಕಇ 168 ಪಕವಿ 2016 ಬೆಂಗಳೂರು ದಿನಾಂಕ:16-06-2016
8 ಪ.ಜಾತಿ/ಪ.ಪಂಗಡದ ಸಿ.ಎ/ಐ.ಸಿ.ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಕೋರ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತೀರ್ಣರಾದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಧನ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ. (ಸಕಇ 167 ಪಕವಿ 2016 ಬೆಂಗಳೂರು 27-05-2016).
9 ಪ್ರಥಮ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತೀರ್ಣರಾದ ಮೆಟ್ರಿಕ್ ನಂತರದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಬಹುಮಾನ ಹಣ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ (ಸಕಇ 174 ಪಕವಿ 2015 ಬೆಂಗಳೂರು ದಿನಾಂಕ:10-08-2015).
10 ಎಸ್ಎಸ್ಎಲ್ಸಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರೊತ್ಸಾಹಧನ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ (ಸಕಇ 89 ಸಮನ್ವಯ 2013 ಬೆಂಗಳೂರು ದಿನಾಂಕ:04-09-2013)
11 ಮೆಟ್ರಿಕ್ ನಂತರದ ಪ್ರತಿಭಾವಂತ ಎಸ್ಸಿ/ಎಸ್ಟಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಧನ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ (ಸಕಇ 47 ಎಸ್ಎಲ್ಪಿ 2012 ಬೆಂಗಳೂರು 25-05-2012)
12 ಎಸ್ಎಸ್ಎಲ್ಸಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರೊತ್ಸಾಹಧನ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ (ಸಕಇ 147 ಪಕವಿ 2009 ಬೆಂಗಳೂರು ದಿನಾಂಕ:27-05-2009)
13 ಎಸ್ಎಸ್ಎಲ್ಸಿ, ಪಿ.ಯು.ಸಿ, ಪದವಿ, ಸಾತ್ನಕೋತ್ತರ ಪದವಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಲು ನಗದು ಬಹುಮಾನ ನೀಡಲು ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ ರೂಪಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ (ಸಕಇ 187 ಪಕವಿ 1995 ಬೆಂಗಳೂರು ದಿನಾಂಕ:02-03-1996)
14 ಮೆಟ್ರಿಕ್ ನಂತರದ ಪ್ರತಿಭಾವಂತ ಎಸ್ಸಿ/ಎಸ್ಟಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಧನ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ (ಸಕಇ 187 ಪಕವಿ 95 ಬೆಂಗಳೂರು ದಿನಾಂಕ:31-10-1995)
15 ಮೆಟ್ರಿಕ್ ನಂತರದ ಪ್ರತಿಭಾವಂತ ಎಸ್ಸಿ/ಎಸ್ಟಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಧನ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ (ಎಸ್ಡಬ್ಲ್ಯೂಎಲ್ 288 ಎಸ್ಇಡಬ್ಲ್ಯೂ 78 ದಿನಾಂಕ:30-05-1981)
Sl.No ಶುಲ್ಕ ಮರುಪಾವತಿ Download
1 ಖಾಸಗಿ ಅನುದಾನಿತ/ಅನುದಾನ ರಹಿತ ಕಾಲೇಜುಗಳ ಬಿ.ಇಡಿ/ಡಿ.ಇಡಿ ಕೋರ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾನೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಕೋಟಾದಡಿ ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆದಿರುವ/ಸರ್ಕಾರಿ ಕೋಟಾದಲ್ಲಿ ಆಯ್ಕೆಯಾದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಶುಲ್ಕ ಪಾವತಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ. (ಸಕಇ 263 ಪಕವಿ 2014 ಬೆಂಗಳೂರು ದಿನಾಂಕ:23-02-2016)
2 ಪ.ಜಾತಿ/ಪ.ಪಂಗಡದ ಮೆಟ್ರಿಕ್ ನಂತರದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಶುಲ್ಕ ಮಂಜೂರಾತಿ/ಮರುಪಾವತಿ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಪರಿಸ್ಕøರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ (ಸಕಇ 178 ಪಕವಿ 2015 ಬೆಂಗಳೂರು ದಿನಾಂಕ:31-11-2015)
3 ರಾಜ್ಯದ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ/ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ.ಜಾತಿ/ಪ.ಪಂಗಡದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಾತಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಶುಲ್ಕ ಪಾವತಿಸುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯಿಸದಿರುವ ಬಗ್ಗೆ (ಸಕಇ 83 ಪಕವಿ 2013 ಬೆಂಗಳೂರು ದಿನಾಂಕ:27-06-2013)
4 ರಾಜ್ಯದ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಪ.ಜಾತಿ/ಪ.ಪಂಗಡದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಅಧ್ಯಾಯನ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ವಿವಿಧ ಕೋರ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಾತಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಶುಲ್ಕ ಪಾವತಿಸುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯಿಸದಿರುವ ಬಗ್ಗೆ (ಇಡಿ 372 ಯುಎನ್ಇ 2012 ದಿನಾಂಕ:14-09-2012)
5 ವೃತ್ತಿಪರ ಕೋರ್ಸ್ಗಳಾದ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್/ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಸಂಗ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಎಸ್.ಸಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಪಾವತಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ (ಸಕನಿ/ಇಡಿ-3/ಸಿಆರ್ಇ-1/2006-07 ದಿನಾಂಕ:30-07-2007)
6 ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆದ ಎಸ್.ಸಿ/ಎಸ್ಟಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಶುಲ್ಕ ಪಾವತಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ. (ಸಕಇ 391 ಪಕವಿ 2000 ಬೆಂಗಳೂರು 22-09-2009)
Sl.No ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿವೇತನ Download
1 ಕೇಂದ್ರ ಪುರಸ್ಕøತ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ವಿದ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಮೆಟ್ರಿಕ್ ನಂತರದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿವೇತನ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಪರಿಷ್ಕøತ ಮತ್ತು ಮುಂದುವರಿಸಿದ ಆದೇಶ (ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ:11017/4/2015-ಎಸ್ಸಿಡಿ-ವಿ (iii) ದಿನಾಂಕ:03-05-2018).
2 ಕೇಂದ್ರ ಪುರಸ್ಕøತ ಯೋಜನೆಯಡಿ 9 &10ನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಸಂಗ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಎಸ್ಸಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಪೂರ್ವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೇತನ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ (ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ:11011/01/2017- ಎಸ್ಸಿಡಿ-ವಿ ದಿನಾಂಕ:09-10-2017).
3 ಕೇಂದ್ರ ಪುರಸ್ಕøತ ಯೋಜನೆಯಡಿ 9 &10ನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಸಂಗ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಎಸ್ಸಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಪೂರ್ವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೇತನ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ ದಿನಾಂಕ:19-09-2017
4 ಮ್ಯಾನೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಕೋಟಾದಡಿ ಆಯ್ಕೆಯಾದ ಪ.ಜಾತಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಮೆಟ್ರಿಕ್ ನಂತರದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿವೇತನ ಶುಲ್ಕ ಪಾವತಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ. (ಸಕಇ 288 ಪಕವಿ 2017 ಬೆಂಗಳೂರು ದಿನಾಂಕ:24-04-2017)
5 ಕೇಂದ್ರ ಪುರಸ್ಕøತ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಮೆಟ್ರಿಕ್ ನಂತರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿವೇತನ ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಪೋಷಕರ ಆದಾಯ ಮಿತಿ ಪರಿಷ್ಕರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ (ಸಕಇ 80 ಪಕವಿ 2013 ಬೆಂಗಳೂರು ದಿನಾಂಕ:02-07-2013)
6 ಮೆಟ್ರಿಕ್ ನಂತರದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿವೇತನ ಮಂಜೂರಾತಿ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಗಣಕೀಕರಣಗೊಳಿಸುವ ¨ಗ್ಗೆ (ಸಕನಿ/ಇಡಿ-3/ಸಿಆರ್-14/2008-09 ದಿನಾಂಕ:02-04-2009)
7 ಎಂಫಿಲ್/ಪಿಹೆಚ್ಡಿ ವ್ಯಾಸಂಗ ಮಾಡುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಪುರಸ್ಕøತ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಮೆಟ್ರಿಕ್ ನಂತರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೇತನ ಮಂಜೂರಾತಿಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.(ಸಕನಿ/ಇಡಿ-1/ಸಿಆರ್-3/2004-05 ದಿನಾಂಕ:29-06-2004)
8 ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ಮೆಟ್ರಿಕ್ ನಂತರದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿವೇತನ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ (2020-21 ರಿಂದ 2025-26)