Logo of the Department

Scholarship Related Please Contact Helpline:08022340956/9480843005/9008400078/08022634300.

ಡಾ. ರಾಕೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಕೆ, ಭಾ ಆ ಸೆ

ಆಯುಕ್ತರು
ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ
ವಿಳಾಸ: 5ನೇ ಮಹಡಿ, ಬಹುಮಹಡಿ ಕಟ್ಟಡ,
ಡಾ: ಬಿ.ಆರ್. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ವೀದಿ, ಬೆಂಗಳೂರು-560 001
ಇ-ಮೇಲ್:comr.sw@gmail.com

ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವಿವರ

ಶ್ರೀ ಮತಿ ಸತ್ಯಶ್ರೀ ಆರ್.

ಅಪರ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಆಡಳಿತ),

ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ,
ಬೆಂಗಳೂರು

ಕಛೇರಿ ದೂರವಾಣಿ:080 22353759

ಇ-ಮೇಲ್:addminswd1@gmail.com

ಶ್ರೀ ಮತಿ ವಾಣಿ ಎನ್

ಅಪರ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಅಭಿವೃದ್ಧಿ),

ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ
ಬೆಂಗಳೂರು

ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ : +91 9480843232

ಕಛೇರಿ ದೂರವಾಣಿ:080 22340966

ಇ-ಮೇಲ್:addev.swd@gmail.com

ಶ್ರೀಮತಿ ವೈ.ಬಿ.ಅರ್ಚನಾ

ಅಪರ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಮೀಸಲಾತಿ ಜಾರಿ ಕೋಶ),
ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ
ಬೆಂಗಳೂರು

ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ :

ಕಛೇರಿ ದೂರವಾಣಿ:080 22353762

ಇ-ಮೇಲ್:addtldirector.rec@gmail.com

ಶ್ರೀಮತಿ ಸುಮಯ್ಯ ರೂಹಿ

ಅಪರ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಪ.ಜಾ.ಉ.ಯೋ),
ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ,
ಬೆಂಗಳೂರು

ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ :

ಕಛೇರಿ ದೂರವಾಣಿ:080 222353758

ಇ-ಮೇಲ್:jd.scsp.sw@gmail.com

ಕುಮಾರಿ ಪ್ರತಿಭಾ ಎಸ್

ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಆಡಳಿತ),
ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ,
ಬೆಂಗಳೂರು

ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ :

ಕಛೇರಿ ದೂರವಾಣಿ:080 22353758

ಇ-ಮೇಲ್:jd.admnsw@gmail.com

ಡಾ.ಎನ್ ಆರ್ ಪುರುಷೋತ್ತಮ್

ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ)
ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ
ಬೆಂಗಳೂರು

ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ : +91 9480843006

ಕಛೇರಿ ದೂರವಾಣಿ:080 222353758

ಇ-ಮೇಲ್:jdinfraswd@gmail.com

ಡಾ: ಜಿ.ಪಿ ದೇವರಾಜ್

ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಶಿಕ್ಷಣ),
ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ
ಬೆಂಗಳೂರು

ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ : +91 9480843007

ಕಛೇರಿ ದೂರವಾಣಿ:080 22254071

ಇ-ಮೇಲ್:jd.edn.swd@gmail.com

ಶ್ರೀ ನವೀನ್ ಶಿಂತ್ರೆ

ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಆಡಳಿತ),
ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ,
ಬೆಂಗಳೂರು

ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ : +91 9480843009

ಕಛೇರಿ ದೂರವಾಣಿ:080 22250597

ಇ-ಮೇಲ್:ddadmnswd@gmail.com

ಶ್ರೀ ಎಸ್. ಎಸ್. ಚನ್ನಬಸಪ್ಪ

ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಸಮನ್ವಯ)
ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ
ಬೆಂಗಳೂರು

ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ : +91 9880616436

ಕಛೇರಿ ದೂರವಾಣಿ:

ಇ-ಮೇಲ್:swdcoordination@gmail.com

ಶ್ರೀ ಗಂಗಾಧರ ಸಿ

ಮುಖ್ಯ ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿಗಳು,
ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ
ಬೆಂಗಳೂರು

ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ : +91 9480843229

ಕಛೇರಿ ದೂರವಾಣಿ:080 22253784

ಇ-ಮೇಲ್:cao.swd@gmail.com

ಶ್ರೀ ಪುರುಷೋತ್ತಮ್

ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಶಿಕ್ಷಣ),
ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ,
ಬೆಂಗಳೂರು

ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ : +91 9480843010

ಕಛೇರಿ ದೂರವಾಣಿ:

Email:dd.edn.swd@gmail.com

ಶ್ರೀ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಹೆಚ್.ಎಸ್.

ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಅಂಕಿ-ಅಂಶ),
ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ,
ಬೆಂಗಳೂರು

ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ : +91 9480843014

ಕಛೇರಿ ದೂರವಾಣಿ:80 22353761

Email:ad.rsu.swd@gmail.com

ಶ್ರೀ ಅಭಿನಂದನ್ ಆರ್

ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಮೀಸಲಾತಿ ಜಾರಿ ಕೋಶ)
Sಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ,
ಬೆಂಗಳೂರು

ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ : +91 9480843013

ಕಛೇರಿ ದೂರವಾಣಿ:

Email:jd.rec.swd17@g mail.com

ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದ ಜಂಟಿ/ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರ ವಿವರ

ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ

ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ರೆಡ್ಡಿ

ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು,
ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ,
ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ

ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ : +91 948084843019

ಕಛೇರಿ ದೂರವಾಣಿ:080 22240448

ಇ-ಮೇಲ್:dswourban@gmail.com

ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ

ಶ್ರೀಮತಿ ಪ್ರೇಮ ಟಿ ಎಲ್ ಎಸ್

ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು,
ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ
ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಜಿಲ್ಲೆ

ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ : +91 9480843020

ಕಛೇರಿ ದೂರವಾಣಿ:080 22240483

ಇ-ಮೇಲ್:dswoblorerural@gmail.com

ಬಾಗಲಕೋಟೆ

ಶ್ರೀ ನಂದ ಹಣಬರಟ್ಟಿ

ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು,
ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ
ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲೆ

ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ : +91 9480843021

ಕಛೇರಿ ದೂರವಾಣಿ:08354 235526

ಇ-ಮೇಲ್:dswobagalkot@gmail.com

ಬೆಳಗಾವಿ

ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಸಿ ಬಬಲಿ

ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು,
ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ,
ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ

ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ: +91 9480843022

ಕಛೇರಿ ದೂರವಾಣಿ:0831 2407245

ಇ-ಮೇಲ್:dsw.bgm@gmail.com

ಬಳ್ಳಾರಿ

ಶ್ರೀ ಸತೀಶ್‌ ಕೆ.ಹೆಚ್

ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು,
ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ,
ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆ

ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ : +91 9480843023

ಕಛೇರಿ ದೂರವಾಣಿ:08392 267932

ಇ-ಮೇಲ್:dswobellary@gmail.com

ಬೀದರ್

ಶ್ರೀಮತಿ ಸಿಂಧು.ಹೆಚ್.ಎಸ್

ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು,
ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ,
ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆ

ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ : +91 9480843024

ಕಛೇರಿ ದೂರವಾಣಿ:08482 233147

ಇ-ಮೇಲ್:bdr_dswo@yahoo.com

ವಿಜಯಪುರ

ಶ್ರೀ ಪುಂಡಲೀಕ ಮಾನವರ

ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು,
ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ,
ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ

ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ : +91 9480843025

ಕಛೇರಿ ದೂರವಾಣಿ:08352 276124

ಇ-ಮೇಲ್:dswovjp@gmail.com

ಚಾಮರಾಜನಗರ

ಶ್ರೀ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಬಿ

ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು,
ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ
ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ

ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ : +91 9480843026

ಕಛೇರಿ ದೂರವಾಣಿ:08226 222855

ಇ-ಮೇಲ್:dswochanagards@gmail.com

ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ

ಶ್ರೀ ತೇಜ್‌ ಆನಂದ್‌ ರೆಡ್ಡಿ

ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು,
ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ
ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ

ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ : +91 9480843027

ಕಛೇರಿ ದೂರವಾಣಿ:08156 277116

ಇ-ಮೇಲ್:dswocbpur@gmail.com

ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು

ಡಾ. ಯೋಗೇಶ್‌ ಎಸ್.ಬಿ

ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು,
ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ
ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ

ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ : +91 9480843028

ಕಛೇರಿ ದೂರವಾಣಿ:08262 220780

ಇ-ಮೇಲ್:dswo.ckm@gmail.com

ಚಿತ್ರದುರ್ಗ

ಶ್ರೀ ಜಗದೀಶ ಹೆಬ್ಬಳ್ಳಿ

ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು
ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ
ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ

ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ : +91 9480843029

ಕಛೇರಿ ದೂರವಾಣಿ:08194 222937

ಇ-ಮೇಲ್:ddswdcta@gmail.com

ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ

ಶ್ರೀಮತಿ ಮಾಲತಿ ಬಿ

ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು
ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ
ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ

ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ : +91 9480843030

ಕಛೇರಿ ದೂರವಾಣಿ:0824 2451237

ಇ-ಮೇಲ್:ddswdmng@gmail.com

ದಾವಣಗೆರೆ

ಶ್ರೀ ನಾಗರಾಜ್ ಕೆ

ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು
ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ
ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲೆ

ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ : +91 9480843031

ಕಛೇರಿ ದೂರವಾಣಿ:08192 231782

ಇ-ಮೇಲ್:dswodvg@rediffmail.com

ಧಾರವಾಡ

ಶ್ರೀ ಎಂ.ಎಸ್. ಅಲ್ಲಾಬಕಷ್

ಅಪರ ನಿರ್ದೇಶಕರು
ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ
ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆ

ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ : +91 9480843032

ಕಛೇರಿ ದೂರವಾಣಿ:08362447201

ಇ-ಮೇಲ್:dswo.dharwad@gmail.com

ಗದಗ

ಶ್ರೀ ಪ್ರಶಾಂತ್ ವರಗಪ್ಪನವರ್

ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು
ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ
ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆ

ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ : +91 9480843033

ಕಛೇರಿ ದೂರವಾಣಿ:08372231828

ಇ-ಮೇಲ್:dswogadag@gmail.com

ಕಲಬುರಗಿ

ಶ್ರೀಮತಿ ಶುಭಾ ಪಿ

ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು
ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ
ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ

ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ: +91 9480843034

ಕಛೇರಿ ದೂರವಾಣಿ:08472278621

ಇ-ಮೇಲ್:dswoglb@gmail.com

ಹಾಸನ

ಶ್ರೀ ಎಸ್.ಹೆಚ್. ಲಕ್ಷ್ಮೇಗೌಡ

ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು
ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ
ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ

ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ : +91 9480843035

ಕಛೇರಿ ದೂರವಾಣಿ:081722689600

ಇ-ಮೇಲ್:dswohassan@gmail.com

ಹಾವೇರಿ

ಶ್ರೀಮತಿ ಕೌಸರ್ ರೇಷ್ಮಾ.ಜಿ

ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು
ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ
ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ

ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ : +91 9480843036

ಕಛೇರಿ ದೂರವಾಣಿ:08375249292

ಇ-ಮೇಲ್:dswohvri-swd-ka@nic.in

ಕೊಡಗು

ಶ್ರೀ ಶೇಖರ್

ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು
ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ
ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆ

ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ: +91 9480843037

ಕಛೇರಿ ದೂರವಾಣಿ:08272225531

ಇ-ಮೇಲ್:ddswdkodagu@gmai.com

ಕೋಲಾರ

ಶ್ರೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸನ್ ಎಂ

ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಪ್ರಭಾರ)
ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ
ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ

ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ : +91 9480843038

ಕಛೇರಿ ದೂರವಾಣಿ:08152240073

ಇ-ಮೇಲ್:Jointdirector.kolar@gmail.com

ಕೊಪ್ಪಳ

ಶ್ರೀ ರಾಜು

ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಪ್ರಭಾರ)
ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ
ಕೊಪ್ಪಳ ಜಿಲ್ಲೆ

ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ : +91 9480843039

ಕಛೇರಿ ದೂರವಾಣಿ:08539 220138

ಇ-ಮೇಲ್:dswo_koppal@yahoo.in

ಮಂಡ್ಯ

ಶ್ರೀ ಸಿದ್ದಲಿಂಗೇಶ ಬೇವಿನಮಟ್ಟಿ

ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು
ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ
ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆ

ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ : +91 9480843040

ಕಛೇರಿ ದೂರವಾಣಿ:08232220772

ಇ-ಮೇಲ್:dswomandya@gmail.com

ಮೈಸೂರು

ಶ್ರೀ ಬಿ.ರಂಗೇಗೌಡ

ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು
ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ
ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ

ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ : +91 9480843041

ಕಛೇರಿ ದೂರವಾಣಿ:08212344661

ಇ-ಮೇಲ್:dswomysore9@gmail.com

ರಾಯಚೂರು

ಶ್ರೀ ಮಹೇಶ ಪೋತೆದಾರ

ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು
ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ
ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ

ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ : +91 9480843042

ಕಛೇರಿ ದೂರವಾಣಿ:08532231091

ಇ-ಮೇಲ್:ddswdraichur@gmail.com

ರಾಮನಗರ

ಶ್ರೀ ಶಾಂತಿಪ್ರೀಯ

ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು(ಪ್ರಭಾರ)
ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ
ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ

ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ : +91 9480843043

ಕಛೇರಿ ದೂರವಾಣಿ:08027273003

ಇ-ಮೇಲ್:dswormgm12@gmail.com

ಶಿವಮೊಗ್ಗ

ಶ್ರೀ ಮಲ್ಲೇಶಪ್ಪ ಡಿ

ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು
ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ
ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ

ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ : +91 9480843044

ಕಛೇರಿ ದೂರವಾಣಿ:08182249241

ಇ-ಮೇಲ್:dswsmg@gmail.com

ತುಮಕೂರು

ಶ್ರೀ ಎಸ್. ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ

ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು
ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ
ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆ

ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ : +91 9480843045

ಕಛೇರಿ ದೂರವಾಣಿ:08162278132

ಇ-ಮೇಲ್:tumkur.dswo@gmail.com

ಉಡುಪಿ

ಶ್ರೀಮತಿ ಅನಿತಾ ವಿ ಮಡ್ಲೂರು

ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು
ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ
ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆ

ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ : +91 9480843046

ಕಛೇರಿ ದೂರವಾಣಿ:0820 2574892

ಇ-ಮೇಲ್:ddswudp@gmail.com

ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ

ಶ್ರೀ ಅಜ್ಜಪ್ಪ ಸೊಗಲದ್

ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು
ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ
ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ

ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ : +91 9480843047

ಕಛೇರಿ ದೂರವಾಣಿ:08382226514

ಇ-ಮೇಲ್:ddswo.karwar@gmail.com

ಯಾದಗಿರಿ

ಕುಮಾರಿ ಸರೋಜ ಜಿ ಟಿ

ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು
ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ
ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆ

ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ : +91 9480843048

ಕಛೇರಿ ದೂರವಾಣಿ:08473253741

ಇ-ಮೇಲ್:dswoyadgiri@gmail.com

ವಿಜಯನಗರ

ಮಂಜುನಾಥ್ ಎಚ್ ವಿ

ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು
ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ
ವಿಜಯನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ

ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ :+91 9916934454

ಕಛೇರಿ ದೂರವಾಣಿ:

ಇ-ಮೇಲ್:ddswdvijayanagara@gmail.com