ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ

ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ | ಪರಿಶಿಷ್ಥ ಪಂಗಡಗಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ

ಪರೀಕ್ಷಾ ಪೂರ್ವ ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರ

ಸಮವಸ್ತ್ರ(UNIFORMED) ಸೇವೆಗಳ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ ಆನ್‌ಲೈನ್ ಅರ್ಜಿ

(ಅಧಿಸೂಚನೆ - ಓದಲು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ)

    ಸಹಾಯವಾಣಿ :

  • ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ - 9482300400 / 9480843005 / 080-22207784 | ಇಮೇಲ್: swdpetc2011@gmail.com
    ಜಾಲತಾಣ: https://petc.kar.nic.in

© 2023 PETC, Social Welfare Department, Government of Karnataka. Designed & Developed By NIC, Karnataka

Top